logo111אלדר גוסין - משרד עורכי הדין

טל:03-6523202

פקס:03-7265652

תביעות קטנות

תביעות קטנותבית המשפט לתביעות קטנות, זה למעשה בית משפט שלום, אשר דן בתיקים לפי  חוק בתי המשפט (נוסח משולב, תשמ"ד (.1984 ולכן ערכאה הערעור על ביהמ"ש לתביעות קטנות לבית המשפט המחוזי רק לאחר קבלת רשות מבית משפט מחוזי.

 בית משפט לתביעות קטנות דן בהליכים  קצרים ופשוטים בתחומי משפט האזרחי. לתביעה בבית המשפט לתביעות קטנות יש הגבלת סעד. (חשוב לציין, שלבית משפט השלום ישנה סמכות מגבילה לסמכות של בית משפט לתביעות קטנות   ואין מניעה להגיש תביעה גם בו ).

העיקר עיסוקן של תביעות קטנות  בנושאים צרכניים. יחד עם זאת, בית המשפט לתביעות קטנות דן גם שלל נושאים אזרחיים  אחרים לדוגמא: תביעות נזיקי גוף ורכוש פשוטות או תביעות בנושאים לשון הרע וכן הלאה.
בבית המשפט התביעה הקטנה, גובהה התובענה מוגבלת בסכום נמוך יחסית, הקבוע בתקנות שמתעדכן מדי פעם

המידע המופיע באתר לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי!

רח' החשמונאים 105  תל אביב ||  טלפון: 03-6523202 פקס: 03-7265652
gosin.law@gmail.com