logo111אלדר גוסין - משרד עורכי הדין

טל:03-6523202

פקס:03-7265652

ביטוח לאומי

בללהמוסד לביטוח לאומי הינו גוף הפועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי 1953.מטרתו של המוסד לביטוח לאומי  להבטיח בסיס כלכלי לקיום בכבוד לאזרחים שנקלעו למצוקה. למוסד אחראיות על מתן הזכויות הסוציאליות, מגמלאות, קצבאות ומזונות, שיקום והכשרה מקצועית, שירותי סיעוד  וכו..

 חשוב לקבל ייעוץ משפטי לפני הגשת התביעה למוסד לביטוח הלאומי הדבר חוסך ומונע הבעיות הנובעות מאי ידיעה והבנת פרוצדורות משפטיות . ישנה חשיבות להכרת מצב משפטי וניסיון הופעות בפני הוועדות הרפואיות.בנוסף חשוב מאוד לקבל יעוץ מרואפה פרטי.

 אנחנו מתמחים בתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי בנושאים: תאונות עבודה, נכות כללית,קצבאות נכות, קצבת שארים, מזונות ועוד.

 קבלת ייעוץ רפואי אובייקטיבי וייצוג בוועדות הרפואיות תורם לקבלת מלוא הזכויות המגעיות. כמו כן אנו מתמחים בתביעות נגד המוסד לביטוח הלאומי בבתי הדין לענייני עבודה.

למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ חינם, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

המידע המופיע באתר לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי!

רח' החשמונאים 105  תל אביב ||  טלפון: 03-6523202 פקס: 03-7265652
gosin.law@gmail.com